چگونه خوشحال باشیم ؟

چگونه خوشحال باشیم ؟

یاد داشت از : دکتر مجید امرایی (دراماتراپیست)

برای خوشحال بودن کافی است " اول یک قدم " و بعد " شش قدم " بردارید یعنی تا خوشحالی هفت قدم فاصله دارید پس حرکت کنید .

قدم اول ، فکر خوشحال یا قصد خوشحالی : مهمترین و نخستین قدم در راه شاد بودن آن چیزی است که من به آن "فکر خوشحال" می گویم، وقتی شما فکر خوشحال دارید مهمترین قدم در مسیر شاد بودن را برداشته اید، قدم های بعدی تکمیل کننده قدم نخست شماست، روانشناسانی که به مطالعه خوشبختی می‌پردازند به این نتیجه رسیده‌اند که قصد خوشحال بودن، اولین انتخاب برای خوشحالی است .

قدم دوم ، قدردان باشید : قدردانی از خود و دیگران قدم دیگری است که می تواند شما را در شاد بودن یاری دهد افرادی که خود را قبول دارند و در امور قدردان دیگران هستند حس شادی و شعف را در خود تکثیر می کنند .

قدم سوم ، ببخشید : بخشندگی نکته بسیار مهمی است که در مسیر شاد بودن به شما کمک می کند ببخشید تا بخشیده شوید، افراد بخشنده ذهن و عملی پویا دارند نکته مهمی که در شاد زیستن مد نظر است .

قدم چهارم ، در مقابل افکار منفی کم نیاورید : مخالفت با افکار و احساسات منفی موجب می شود منفی بافی در ذهن شما جا باز نکند و درست به همان اندازه که افکار منفی را پس بزنید ، افکار مثبت در ذهن شما جای می گیرد برای شاد بودن مثبت اندیش باشید و افکار منفی را از خود دور کنید .

قدم پنجم، شادی نخرید : شادی خریدنی نیست، به یاد داشته باشید با پول نمی توانید شادی را بخرید زیرا شادی خریدنی نیست ، اگر فکر شاد نداشته باشید تمام پول های دنیا را هم به شما بدهند باز هم ناشاد هستید .

قدم ششم ، دوست داشته باشید : دوست یابی و داشتن دوستان خوب نکته ی بسیار مهمی دیگری در شاد بودن شماست .

قدم هفتم، به امور معنی دار بپردازید : حضور در فعالیت های معنی دار به شما حس وجود می دهد، در این مسیر تایید دیگران و احساس وجود در جمع می تواند به زندگی شما معنای بیشتری ببخشد .

قدم هشتم، دروغ نگویید : برای شاد بودن دروغ نگویید، بدانید دروغگو مدام هراس دارد زیرا نگران است که جایی دستش رو نشود،  به همین جهت مدام در" ترس" و "اضطراب" است و این دو در تضاد با شاد بودن هستند .


منبع این نوشته : منبع
خوشحال ,افکار ,منفی ,شادی ,خوشحالی ,مسیر ,افکار منفی ,شادی خریدنی ,داشته باشید ,بسیار مهمی ,خوشحال باشیم ,چگونه خوشحال باشیم